Disclaimer – AMSTOR Entertainment


Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hieronder vermelde voorwaarden en beperkingen. Met het gebruik van deze website stemt u in met het onderstaande.

De gegevens op amstor.nl zijn bedoeld om u algemene informatie te verschaffen. AMSTOR Entertainment heeft het recht deze gegevens zonder nader aankondiging te wijzigen. Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bronnen die door ons als betrouwbaar zijn beoordeeld. Ondanks deze zorgvuldigheid en het gebruik van betrouwbare bronnen staat AMSTOR Entertainment niet in voor de volledigheid en juistheid van de op deze website geboden informatie.

Mogelijk wordt er op deze website verwezen naar informatie van derden. Dit kan als hyperlink of als vermelding in de tekst. Deze informatie van derden is door ons niet beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. AMSTOR Entertainment aanvaart hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Het gebruik van de geboden informatie is voor eigen risico. AMSTOR Entertainment behoudt als rechthebbende alle rechten met betrekking tot de geboden informatie. Onder informatie verstaan wij teksten, documenten (bijv. Word-, Excel-, PDF-bestanden), grafisch materiaal en logo’s. Op de informatie van deze website evenals op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing.

Contact


Amstor Entertainment
Dongjumerweg 19
8811 HA Ried
0517 - 852 492
info@amstor.nl

Volg Amstor